Hotelservice

  • Housekeeping
  • Rengøring af fællesarealer
  • Vinduespolering
  • Rengøring af restaurant og bar
  • Receptionister
  • Div. mindre håndværksopgaver / renoveringer / vedligeholdelser
  • Chauffør opgaver